Lid worden

Scouting is een van de leukste activiteiten om te doen in je vrije tijd. 
Lijkt jou het ook leuk om lid te worden van Scouting Lent?
Of lijkt het je super om leiding te geven aan een enthousiaste groep kinderen? Stuur ons dan een mailtje.

Informatie over het lidmaatschap
Al vanaf 6,5 jaar kun je bij ons lid worden. Als je lid wilt worden van Scouting Lent doe je eerst vrijblijvend een paar keer mee. Je doet dan mee aan alle activiteiten en je maakt kennis met Scouting en met de groep. Mocht je het na een paar keer niets vinden, dan ben je nergens toe verplicht. Vind je het wel leuk, dan krijg je van de leiding een inschrijfformulier en kun je je aanmelden.  Ben je het formulier kwijt? Download dan hier een nieuwe. Als je een paar maanden lid bent word je geïnstalleerd. 
Op dat moment hoor je er echt bij! 

Let op: Wachtlijst
Voor de welpen hebben we momenteel een wachtlijst. Dat betekent dat je na het kijken nog niet gelijk lid kan worden. Houd rekening met een wachttijd van zeker een jaar! Bij de scouts hebben we nog wel gelijk plek.

Kosten lidmaatschap
In 2021 kost het lidmaatschap € 115,00 per jaar . Daarvoor krijg je het hele jaar alle opkomsten, inclusief eventuele weekendkampjes.  Het zomerkamp (kosten ca. € 100,00) is niet inbegrepen.  Je wordt bij inschrijving automatisch lid van Scouting Nederland. Hierdoor krijg je periodiek het scouting magazine in de brievenbus, waarin je alles kunt lezen over scouting, krijg je korting op het kamperen op hun mooie kampeerterreinen en krijg je korting op bepaalde artikelen in de Scoutshop.
Je bent via scouting Nederland collectief verzekerd.  

Bij je installatie heb je éénmalig kosten voor je scoutfit (blouse), je das, dasring en de insignes. Deze kosten zijn ca. 35,00 voor de blouse (zelf aanschaffen) en € 17,50 voor de rest.  Ruim voor je installatie krijg je daarover meer informatie.

Nieuwe leden gaan pas contributie betalen vanaf het moment dat ze officieel zijn ingeschreven bij de groep. De contributie wordt stopgezet nadat er schriftelijk is afgemeld bij de leiding.

Bij de penningmeester van ons bestuur kun je terecht met al je vragen over de contributie.

Opkomsten
Onze opkomsten zijn voor de welpen elke zaterdag van 9.30 uur tot 11.30 uur, voor de scouts van 12.30-14.30 uur.  Onze blokhut staat aan de Parallelweg 28A in Lent. Omdat we het ook leuk vinden af en toe in het bos of in de uiterwaarden te spelen, verzamelen we geregeld op andere plekken. Deze plekken liggen altijd in de directe omgeving van Lent, en je krijgt van tevoren duidelijk bericht waar je wordt verwacht.

Uniform
Bij scouting hoort kleding die herkenbaar is en waarin je lekker kunt bewegen. Tijdens de opkomsten dragen alle kinderen een speciale scoutingblouse, samen met een groepsdas. Verder is het handig om naar scouting een stevige broek en stevige schoenen aan te doen!

Onze leiding
We hebben een jong leidingteam, dat volop in ontwikkeling is. Elke zaterdag zijn er minimaal 3 begeleiders er speltak aanwezig. Het leidingteam wordt begeleid door een aantal ervaren begeleiders, waarvan er ook altijd één bij de opkomsten aanwezig is. 

Leiding worden?
Ben jij 17 jaar of ouder en vind je het leuk om met kinderen te werken? Denk er dan eens over na om leiding bij ons te worden! Je leert bij ons hartstikke veel en het is ook nog eens goed voor je CV. We bieden je een gezellig team, goede begeleiding en allerlei trainingen. Meer weten? Stuur een mailtje en we antwoorden je snel.

Ledenadministratie
Alle gegevens van de leden verwerken wij in Scoutsonline, het ledenadministratiepakket van Scouting Nederland. Wij gebruiken de gegevens om contact op te kunnen nemen over het programma, voor de inning van de contributie en voor contact bij calamiteiten. Behalve met de leiding delen wij de gegevens niet. Na beëindiging van het lidmaatschap worden alle gegevens vernietigd.

Sociale veiligheid
Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Scouting Lent vindt het belangrijk dat haar leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen, waardoor ze zich persoonlijk kunnen ontwikkelen.

Scouting Nederland werkt actief aan de bescherming van haar leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving. Ook Scouting Lent werkt hieraan mee.

Aanstellingsbeleid
Tijdens kennismakingsgesprekken vragen wij naar de motivatie van vrijwilligers om met minderjarigen te werken en checken wij, indien relevant, referenties. We laten de vrijwilligers een VOG overleggen en we bespreken de gedragscode. 

VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag
Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland, en dus ook Scouting Lent, getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Daarnaast besteedt Scouting Nederland aandacht aan het onderwerp in trainingen en beschikt Scouting Nederland over een Protocol grensoverschrijdend gedrag.

 Gedragscode

Scouting Lent conformeert zich aan de gedragscode van Scouting Nederland. De code geeft de grenzen aan in het contact met minderjarigen.  De gedragscode is opgenomen in het Huishoudelijk Reglement van Scouting Nederland en daardoor voor alle leden van toepassing. Deze code is hier te downloaden. . Iedereen die een functie binnen onze scoutinggroep vervult onderschrijft deze code. I

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, zijn onze bestuursleden altijd aanspreekbaar. Buiten de groep hebben we huisarts Henk Schers van huisartsenpraktijk Thermion bereid gevonden om op te treden als onafhankelijk vertouwenspersoon.

Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren bij calamiteiten. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Meer informatie over het landelijk opvangteam is hier te lezen. 

 

SCOUTING LENT